Latyshev_V_V_Esche_o_mestonakhozhdenii_Ippolaeva_my